Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novely zákonov v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sú v medzirezortnom pripomienkovaní. 

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa týka zvýšenia právnej istoty kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel pre úpravu výstupných materiálov (správ o výsledkoch školskej inšpekcie), ako aj úpravu problematiky spracúvania osobných údajov, ktoré ŠŠI spracúva na základe vykonaných inšpekcií a ktoré spracúvajú okresné úrady v sídle kraja na účely organizovania, koordinácie a financovania školských súťaží a predmetových olympiád. 

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa týka predĺženia prechodného ustanovenia, ktoré NR SR schválila v júni 2017 zákonom č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Zdroj a ďalšie informácie:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov