Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je v medzirezortnom pripomienkovaní.

Zmeny sa týkajú presunu zriaďovateľských pôsobností v oblasti škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, praktických škôl, odborných učilíšť priamo do rezortu školstva, zjednotenie financovania škôl a školských zariadení do pôsobnosti ministerstva školstva. 

Navrhuje sa návrat k modelu ôsmich orgánov štátnej správy v školstve na úrovni kraja v pôsobnosti ministerstva školstva. Týmto riešením sa prevezme súčasná agenda odborov školstva okresných úradov v sídle kraja bez zmien v obsahu tejto agendy. Tento krok vytvorí predpoklad, aby v priebehu roku 2021 v súlade s Programovým vyhlásením vlády v rámci zlučovania priamo-riadených organizácií ministerstva školstva, boli všetky regionálne pracoviská týchto organizácií integrované do jedného strešného pracoviska zabezpečujúceho kompletnú agendu v oblasti školstva.

Zdroj: noveaspi.sk

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov