Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o sociálnom poistení - spravodlivejšie vypočítavanie dôchodkov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon č. 466/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov. Cieľom zákona je spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v II. pilieri. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, bol pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne (viac ako 150 eur ročne). Pri výpočte dôchodku sa nezohľadňovali odvody do rezervného fondu solidarity, ktoré v praxi slúžili na vykrytie deficitu základného fondu starobného poistenia. zákon upravil výšku tohto krátenia a zohľadnil pri určení starobného dôchodku pre poistenca, ktorý je alebo bol sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 Z. z., celé poistné zaplatené do rezervného fondu solidarity. 

Legislatívny proces v NR SR


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov