Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality Autor/i: NR SR

Zákon č. 136/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyšiel v Zbierke zákonov. Týka sa úpravy zaraďovania pedagogických a odborných zamestnancov do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov z rôznych oblastí, súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a základných umeleckých školách.

Upravuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov z rôznych oblastí, súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a základných umeleckých školách. Predstavuje priamu motiváciu pre zapojenie sa do výchovy a vzdelávania žiakov ďalších odborníkov oblasti športu, významných umelcov alebo významných odborníkov z rôznych oblastí ekonomických a iných činností, súvisiacich s odborným vzdelávaním.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov