Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o odbornom vzdelávaní prináša viacero zmien

Kategória: Aktuality

4. júla podpísal prezident novelu zákona o odbornom vzdelávaní. Vládny návrh zákona mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela sa týka odstránenia krátenia normatívu na praktické vyučovanie, lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti, povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilostí pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Nahradí sa predloženie dokumentov čestnými vyhláseniami a príde k zvýšeniu podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania. Vypúšťajú sa vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy. Skrátia sa lehoty na vypovedanie zmlúv a umožní sa uzatvorenie učebnej zmluvy aj do 31. januára príslušného školského roka v taxatívne vymedzených prípadoch. Novela zavádza inštitút podnikovej školy a tiež novej pozície - hlavného inštruktora. Upravujú sa kompetencie samosprávnych krajov určovať pre stredné školy počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok.

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov