Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona o celoživotnom vzdelávaní v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela sa týka tvorby kvalifikačných a hodnotiacich štandardov, zavedenia pojmu profesijná kvalifikácia. Špecifikuje úlohy a zodpovednosti subjektov, vstupujúcich do tvorby kvalifikácií. Ponúka väčšia transparentnosť v oblasti kvalifikácií - vystavenie Europass-dodatku k osvedčeniu o profesijnej kvalifikácii. Novela upravuje niektoré nové systémové prvky uznávania kvalifikácií. Znížuje 5-ročnú prax na 3-ročnú pri uznávaní (validácii) vzdelávacích výstupov predchádzajúceho učenia sa a upravuje ozsah vyučovacej hodiny akreditovaného vzdelávacieho programu na 45 minút. 

Legislatívny proces

Zdroj: www.noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov