Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela zákona č. 138/2019 Z.z. - kariérové stupne a vykonávanie atestácií pre odborníkov z oblasti športu

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

1. septembra 2022 nadobudne účinnosť novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Cieľom zákona č. 128/2022 Z.z., ktorým sa zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch novelizuje, je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe, a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia. V zákone sa upravuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií pre odborníkov z oblasti športu. Zákon napĺňa aj záväzok Programového vyhlásenia vlády, ktorým je skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tým, že predstavuje priamu motiváciu pre zapojenie sa týchto odborníkov z praxe v školách alebo v školských zariadeniach do vyučovacieho procesu.

Legislatívny proces v Národnej rade SR

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov