Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Novela školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovaní.

Návrh by mal priniesť úpravu definície dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, definície školskej segregácie, zavedenie a vymedzenie podporných opatrení, obmedzenie opakovaní ročníka, zavedenie úvodného ročníka.  Okrem týchto oblastí úpravy návrh zákona spresňuje niektoré ustanovenia o hodnotení žiakov v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe.

Legislatívny proces vo vláde SR + Dôvodová správa

Ďalšie informácie k téme aj TU.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov