Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové pamätné dni s účinnosťou od 1. januára 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Dňom 1. januára 2023 nadobúdajú účinnosť dva zákony, ktoré novelizujú zákon č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 414/2022 Z. z. ustanovuje 6. marec za Deň obetí pandémie COVID-19. 

Z dôvodovej správy: Pandémia COVID-19 zásadne ovplyvnila životy ľudí nielen na Slovensku, ale po celom svete. Najväčšiu traumu spôsobila rodinám, ktorým vzala ich blízkych. Počet obetí pandémie COVID-19 v celosvetovom meradle presiahol 6 miliónov. V Slovenskej republike ich bolo podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií viac ako 20 tisíc. Za každým číslom sú osudy konkrétnych ľudí. Ich pozostalí združení v Občianskom združení Skutočné obete sa usilujú o pripomenutie pamiatky svojich blízkych aj iniciatívou na schválenie Dňa obetí pandémie COVID-19 v zákone o štátnych sviatkoch, pričom ako dátum na určenie tohto pamätného dňa v kalendári navrhujú ustanoviť 6. marec, teda deň prvého potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

 Zákon č. 409/2022 Z. z. ustanovuje 22. september ako Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch.

Z dôvodovej správy: Nenávistné prejavy rozširujú, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú nenávisť, xenofóbiu, rasizmus, antisemitizmus či iné formy nenávisti založené na diskriminačnom a stereotypnom vnímaní, neznášanlivosti a nevraživosti voči osobám a skupinám osôb na základe ich pohlavia, pôvodu, rodu, sexuálnej orientácie, náboženskej, etnickej alebo politickej príslušnosti, ale aj voči menšinám, migrantom, či ľuďom prisťahovaleckého pôvodu. Môžu byť prítomné vo fyzickom prostredí, ale aj online. Dátum 22. september súvisí s návratom detí do školských zariadení po prázdninách, kedy by bolo vhodné venovať priestor tejto problematike.

Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov