Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové akreditované štúdijné programy - Manažment vzdelávania a verejnej správy (UKF Nitra)

Kategória: Aktuality Autor/i: UKF Nitra

Univerzita Konštantíva Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a Fakulta prírodných vied - Ústav ekonomiky a manažmentu otvárajú nové akreditované štúdijné programy Manažment vzdelávania a verejnej správy. Programy sú určené aj pre pedagogických a odborných zamestnancov, potenciálnych riaditeĺov a vedúcich zamestnancov. Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre: 13. 2. 2020.

Dôležité termíny

 • Bc. štúdium - podanie prihlášky do 31.3.2020.
 • Mgr. štúdium - podanie prihlášky do 30.4.2020.
 • Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre: 13. 2. 2020.

Štúdijné programy

 • Bc. alebo/a Mgr. študijný program (postačuje iba jeden stupeň) pre súčasných pedagogických a odborných zamestnancov potenciálnych riaditeľov a vedúcich zamestnancov, ktorí neabsolvovali funkčné ani funkčné inovačné vzdelávanie - uvedený študijný program nahrádza funkčné vzdelávanie aj funkčné inovačné vzdelávanie, resp. (základný modul aj 1 rozširujúci modul, ktorých absolvovanie pred nástupom do funkcie je podmienkou).
 • Bc. alebo/a Mgr. študijný program (postačuje iba jeden stupeň) pre súčasných riaditeľov a vedúcich zamestnancov, ktorí neabsolvovali funkčné ani funkčné inovačné vzdelávanie - uvedený študijný program nahrádza funkčné vzdelávanie aj funkčné inovačné vzdelávanie (základný modul a rozširujúce moduly).
 • Bc. alebo/a Mgr. študijný program (postačuje iba jeden stupeň) súčasným riaditeľom, vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom, ktorí ešte neabsolvovali funkčné inovačné vzdelávanie (iba funkčné vzdelávanie), uvedený študijný program nahrádza funkčné inovačné vzdelávanie.
 • Manažérske pozície na všetkých úrovniach v systéme riadenia školstva, škôl a školských zariadení s rôznou zriaďovateľskou pôsobnosťou (verejná správa, resp. štátna správa, samospráva, ako aj v ďalších oblastiach verejnej správy...).
 • Manažérske pozície v inštitúciách zabezpečujúcich vzdelávanie dospelých (profesijné, podnikové a celoživotné vzdelávanie...).
 • Manažérske a špecializované pozície v oblasti profesijného vzdelávania a manažmentu ľudských zdrojov na všetkých úrovniach.
 • Manažérske pozície v personálnych a headhuntingových agentúrach. 

Zdroj a ďalšie informácie: 

 • Podanie prihlášky na Pedagogickú  fakultu: Bc. štúdium do 31.3.2020; Mgr. štúdium do 30.4.2020
 • Celouniverzitný Deň otvorených dverí na UKF Pedagogickej fakulte, Katedre pedagogiky: 13.2.2020
 • Ďalšie informácie: Katedra pedagogiky +421 905 525 166; +421 37 6408 250; www.kpg.pf.ukf.sk

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov