Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2022 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 

Pri výpočte normatívov na rok 2022 použilo ministerstvo v súlade s § 3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pomer osobných nákladov k prevádzkovým nákladom 88,55 % : 11,45 %.

Normatívy na rok 2022

Zdroj: https://www.minedu.sk/normativy-a-normativne-prispevky-na-rok-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov