Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva zverejnilo normatívy na rok 2021 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 

Pri výpočte normatívov na rok 2021 použilo ministerstvo v súlade s § 3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pomer osobných nákladov k prevádzkovým nákladom 88,55 % : 11,45 %.

Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2021 zahŕňajú najmä zmenu koeficientov kvalifikačnej štruktúry vyplývajúcu z novelizácie prílohy č.12 NV 630/2008 účinnej od 1. 1. 2021, upravu v súvislosti  so zavedením jednotného normatívu pre kategórie športové gymnázium a športový manažment s použitím koeficientov podľa prílohy č. 13 NV 630/2008 (šport triatlon bol preradený z tretej do druhej skupiny športov), aj úpravu v súvislosti so zavedením normatívu pre školy umeleckého priemyslu, ktorý sa počíta na žiakov, ktorí začali štúdium od 31. 8. 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/normativy-a-normativne-prispevky-na-rok-2021/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov