Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nominácie na ocenenie „Empower – no uznaj" v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

MŠVVaŠ SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spustili nominácie na ocenenie „Empower – no uznaj" v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Nominované môžu byť výnimočné projekty a subjekty, ktoré pomáhajú mladým ľuďom uplatniť sa a zamestnávateľom nájsť dobre pripravených mladých ľudí schopných reagovať na aktuálne výzvy doby. Oceňovať sa budú aj projekty neformálneho vzdelávania, ktoré rozvíjajú medzisektorovú spoluprácu, pomáhajú regiónom, vytvárajú pracovné príležitosti v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja, motivujú mladých ľudí a umožňujú im žiť plnohodnotný život aj na Slovensku. Nominácie možno zasielať v termíne do 22. novembra 2019, 23:59 hod.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/nominacie-na-ocenenie-empower-no-uznaj-v-oblasti-neformalneho-vzdelavania-v-praci-s-mladezou.alej?ind=

 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov