Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Noc múzeí a galérií 2022 na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.nmag.sk/

14. mája 2022 sa múzeá a galérie na Slovensku opäť pripájajú k celoeurópskej iniciatíve La Nuit européenne des musées. V tomto roku sa aj u nás uskutoční už 18. ročník podujatia s názvom Noc múzeí a galérii 2022, ktoré od svojho začiatku v roku 2005, priťahuje každoročne do múzeí a galérií početné publikum. 

Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nmag.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov