Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NKÚ - Pri základných školách chýbajú telocvične, aj preto deti na Slovensku málo športujú

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Najmenej času z vyučovania spomedzi krajín V4 trávia na telesnej výchove práve žiaci základných škôl na Slovensku.

Na druhom stupni sa v rámci povinných predmetov venujú telesnej výchove iba 6,8 % času, ich rovesníci v Maďarsku strávia pohybom 16,9 % času z povinného vyučovania. V tomto ukazovateli zaostávame aj za priemerom krajín OECD. Dôvodom je výrazný investičný dlh do športovej infraštruktúry škôl, celkové neprehľadné a roztrieštené financovanie športu, ale aj nedostatok kvalifikovaných pedagógov. 

„Pre zdravie detí je absolútne nevyhnutné prijatie opatrení, ktoré zlepšia ich prístup k športu. V 21. storočí je zahanbujúce, že stále existujú na Slovensku školy bez telocvične. Školská chodba určite nie je miesto, kde sa dá plnohodnotne športovať,“ zdôraznil predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy. „Treba si tiež uvedomiť, že ak majú deti obmedzené podmienky na šport, nemajú si ako vybudovať pozitívny postoj k aktívnemu pohybu, a to sa odrazí v ich životnom štýle a na zdraví v dospelosti. Nevyhnutné zmeny je však možné vykonať len v úzkej spolupráci štátu a miestnych samospráv,“ dodal Ľ. Andrassy.

Správa o výsledku kontroly "Športová infraštruktúra na základných školách"

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/pri-zakladnych-skolach-chybaju-telocvicne-aj-preto-deti-na-slovensku-malo-sportuju


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov