Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NKÚ - Informatizáciu slovenskej spoločnosti riadime zle...

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Podľa Najvyššieho kontrolného úradu informatizáciu slovenskej spoločnosti riadime zle, výzvou je zvyšovanie digitálnej gramotnosti. Štátne informačné systémy musia vytvárať ľudia, ktorí rozumejú nielen oblasti informačných technológií, ale aj segmentom, ktoré digitalizujú, ako je napríklad zdravotníctvo či školstvo. 

Digitalizácia je zásadnou prioritou aj pre Európsku komisiu, štáty Európskej únie sa zaviazali na ňu minúť aspoň 20 % z Plánu obnovy a odolnosti. Nedávny index EK v oblasti miery digitalizácie verejnej správy priniesol pre Slovensko nie veľmi lichotivé výsledky, keďže sa v ňom umiestnilo na 4. mieste od konca.

Je dôležité zvyšovať digitálnu gramotnosť občanov, systematicky riadiť a hlavne investovať verejné zdroje do vzdelávania mladých ľudí. „Do tohto segmentu sme nasmerovali desiatky miliónov eur, aby sme nakúpili nové notebooky a interaktívne tabule. Deti tak majú doma síce počítač, ale len ťažko sa dopracujú k digitálnej učebnici,“ vysvetľuje Andrassy s tým, že v tomto smere zlyhali zamestnanci ministerstva školstva, ktorí pri obstaraní nových učebníc nedali podmienku zabezpečiť učebnice aj v digitálnej podobe.

Problémom je aj pripájanie škôl na rýchly internet. Na Slovensku je asi 6 500 škôl a školských inštitúcií, z ktorých až tretina disponuje len veľmi pomalým nízko výkonnostným internetom

Zásadným krokom inštitúcií pre hospodárne a transparentné riadenie digitalizácie je ponechať informačné systémy v rukách štátu a nie súkromných spoločností. „Ak raz informačné systémy a projekty budujeme z európskych a štátnych peňazí, nemôže sa stať, že vlastníkom týchto systémov je súkromná firma a nie štát. Toto je vážne porušenie princípov transparentného, zákonného nakladania s verejnými prostriedkami,“ dodal Ľ. Andrassy s tým, že zistenia tohto druhu postupujeme orgánom činným v trestnom konaní, aby tí, ktorí takéto zmluvy podpísali, prevzali za svoje konanie trestnoprávnu zodpovednosť.

Celý diel o problematike digitalizácie verejnej správy v kontexte kontrol NKÚ je k dispozícii na stránke www.nku.gov.sk alebo na YouTube kanáli úradu.

Zdroj a celé znenie správy: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/informatizaciu-slovenskej-spolocnosti-riadime-zle-vyzvou-je-zvysovanie-digitalnej-gramotnosti


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov