Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NIVAM - Doplňujúce pedagogické štúdium pre nepedagogických zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

NIVaM plánuje spustiť a realizovať nové moduly v doplňujúcom pedagogickom štúdiu počas školského roku 2024/2025. 

V mesiaci máj 2024 zhodnotí záujem o jednotlivé moduly štúdia. V mesiaci jún 2024 sa záujemcovia budú prerozdeľovať do regionálnych skupín na základe počtu prihlásených záujemcov. Prerozdelenie sa uskutoční buď v rámci kraja, ktorý si záujemcovia označili pri prihlásení, príp. do najbližšieho možného kraja, kde bude otvorená vzdelávacia skupina.

Zdroj a ďalšie informácie: https://nivam.sk/absolvujte-doplnujuce-pedagogicke-studium-alebo-rozsirujuce-studium-v-narodnom-institute-vzdelavania-a-mladeze-nivam/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov