Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Neziskovým organizáciám vznikla od 1. januára povinnosť ukladať účtovné závierky iba elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: financnasprava.sk

Finančná správa (FS) upozorňuje neziskové organizácie, že od 1. januára 2022 im vznikla zákonná povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať  prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (FR SR) alebo systému štátnej pokladnice (v prípade subjektov verejnej správy).

Neziskové organizácie, resp. neziskové účtovné jednotky (napr. občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti,  neziskové organizácie poskytujúce  všeobecne prospešné služby, nadácie a pod.) majú od 1. januára 2022 povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty (správa audítora, výročná správa) iba v elektronickej podobe aj v prípade uloženia dokumentov za predchádzajúce účtovné obdobiaÚčtovná závierka sa do registra účtovných závierok ukladá prostredníctvom elektronickej podateľne FR SR. Na splnenie danej povinnosti sú na portáli FS k dispozícii elektronické formuláre. Ich použitie závisí od skutočnosti, či nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a tiež od typu podávaného účtovného dokumentu. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_neziskovky-pozor-uctovne-zavi/bc


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov