Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Neštátne poradenské zariadenia - výsledky zberu dát - september 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zber dát pre financovanie neštátnych poradenských zariadení (centrá poradenstva a prevencie a špecializované centrá poradenstva a prevencie) po transformácii v roku 2023 sa robil v septembri 2022 osobitným spôsobom prostredníctvom elektronického formulára.

V elektronickom formulári sa zbierali údaje o počte detí, ktorým bude poskytnutá služba v roku 2023 a zároveň očakávaný počet odborných zamestnancov. V súlade s novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní sa v januári 2023 uskutočňuje aj zber údajov za neštátne zariadenia poradenstva a prevencie o počte detí podľa stavu k 2. januáru 2023.

Neštátne poradne_zber 9-2022

Zdroj: https://www.minedu.sk/nestatne-poradenske-zariadenia-vysledky-zberu-dat-september-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov