Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Návrh zmeny vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy

Kategória: Aktuality

V medzirezortnom pripomienkovaní je zmena vyhlášky o sústave odborov vzdelváania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.  

Návrh vyhlášky reaguje na potreby aplikačnej praxe. Aktualizuje sústavu odborov vzdelávania a doplňa ju o odbory vzdelávania, ktorých experimentálne overovanie bolo vyhodnotené ako úspešné. Vznikom skupiny odborov vzdelávania 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III (pre školu umeleckého priemyslu) ruší odbory vzdelávania v pôvodnej skupine odborov vzdelávania 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I. Návrh vyhlášky zaraďuje osem úspešne ukončených experimentálne overovaných odborov vzdelávania, z toho tri učebné odbory a päť študijných odborov. Návrh vyhlášky reaguje aj na potreby praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci žiakov v lesníckych odboroch vzdelávania prostredníctvom zníženia počtu žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, alebo jedného hlavného inštruktora.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.noveaspi.sk.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov