Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Návrh zákona o zákaze používania elektronických zariadení v školách počas vyučovania neprešiel v 1. čítaní

Kategória: Aktuality

Skupine poslancov NR SR neprešiel v 1. čítaní návrh zákonana, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý sa týka zakázu používania elektronických zariadení (najmä mobilných telefónov či tabletov) deťmi a žiakmi v školách počas vyučovania.

Hlavným účelom návrhu zákona je zakázanie používania elektronických zariadení (najmä mobilných telefónov či tabletov) deťmi a žiakmi v školách počas vyučovania. V dôvodovej správe sa uvádza:Dôvodom na uzákonenie zákazu používania elektronických prostriedkov deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach je skutočnosť, že najmä mobilné telefóny doslova ovládli životy mnohých ľudí, z ktorých najrizikovejšou skupinou sú práve deti a žiaci. Mnohí prepadli nutkavému kontrolovaniu obsahu mobilného telefónu (alebo iných obdobných elektronických zariadení, napr. tabletov, „smarthodiniek“), z čoho môžu vznikať rôzne závislosti. Takéto správanie možno badať na väčšine obyvateľstva nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Čo je však obzvlášť alarmujúce, elektronické zariadenia pripútavajú k sebe čoraz mladších ľudí a deti, ktoré si už pomaly nevedia bez nich život ani len predstaviť. To vedie k čoraz väčšej izolácii jednotlivca od spoločnosti a v prípade používania elektronických prostriedkov deťmi a žiakmi počas vyučovania v školách (pokiaľ nejde o učebné pomôcky) aj k mareniu výchovného a vzdelávacieho procesu dieťaťa alebo žiaka. To všetko má negatívne dopady na osobnostný vývoj človeka, obzvlášť ak ide o dieťa alebo žiaka."

Ďalšie informácie: https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=1389

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov