Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Návrh procesných štandardov otvorený na pripomienkovanie odbornou verejnosťou

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Vo výchovnom poradenstve a prevencii v školstve nám chýba dôležitý oporný bod pre podporu kvality – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Procesné štandardy majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť.

Návrh procesných štandardov je výsledkom práce viac ako päťdesiat interných a externých odborníkov a odborníčok z oblastí manažmentu škôl a školských zariadení, psychológie, školskej psychológie, klinickej psychológie, špeciálnej  a sociálnej  pedagogiky, logopédie, raného poradenstva, či prevencie. Okrem odborných a pedagogických zamestnancov z rezortu školstva sme spolupracovali s platformami rodičov, zástupcami akademickej sféry a kolegami z iných rezortov.

Webinár sa bude konať 20. 8. 2020 a prihlásiť sa môžete na tomto odkaze.

Zdroj a ďalšie informácie: https://vudpap.sk/pripomienkovanie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov