Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Návrh novely zákona o financovaní škôl a školských zariadení - zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo do NR SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov a doplnenie možnosti prideľovania finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy, aj na nehnuteľnosti a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1105 aj tu: https://www.aspi.sk/menu/search


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov