Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 10.05.2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov.

 Aktuálna mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU sa nachádza tu: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/.

Zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. Zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávania ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u zamestnancov alebo žiakov, pričom pri rozhodovaní o zatvorení triedy alebo školy postupuje zriaďovateľ školy a riaditeľ školy hlavne podľa manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia – Covid školský semafor (zelená, oranžová a červená fáza), pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede alebo v škole sa môže prerušiť prevádzka triedy alebo školy len vo forme udelenia riaditeľského voľna so súhlasom zriaďovateľa. V tomto prípade je potrebné, aby škola v maximálne možnej miere zabezpečila žiakom, ktorí sa z tohto dôvodu nezúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania, dištančné vzdelávanie.

Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne. Po zatvorení triedy alebo školy príslušným RÚVZ určí riaditeľ školy zmenu formy vzdelávania z prezenčnej na dištančnú formu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-10-5-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov