Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka ZŠ pre samosprávne kraje a rámcová prognóza novoprijatých žiakov na SŠ pre školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje:

  • násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje pre školský rok 2021/2022 a
  • rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022.

 

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre školský rok 2021/2022:

Samosprávny kraj Násobok
Bratislavský samosprávny kraj
1,58
Banskobystrický samosprávny kraj
1,07
Košický samosprávny kraj
1,16
Nitriansky samosprávny kraj
1,05
Prešovský samosprávny kraj
0,98
Trenčiansky samosprávny kraj
0,98
Trnavský samosprávny kraj
1,00
Žilinský samosprávny kraj
1,05

Rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl pre školský rok 2021/2022:

Samosprávny kraj Násobok
Bratislavský samosprávny kraj
6292
Banskobystrický samosprávny kraj
4739
Košický samosprávny kraj
6210
Nitriansky samosprávny kraj
5304
Prešovský samosprávny kraj
6294
Trenčiansky samosprávny kraj
4187
Trnavský samosprávny kraj
4155
Žilinský samosprávny kraj
5930

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/16226.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov