Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národný integrovaný reformný plán - Moderné a úspešné Slovensko

Kategória: Aktuality Autor/i: mfsr.sk

VZDELÁVANIE - Špecifické odporúčania pre Slovensko sa dlhodobo zameriavajú na kvalitu vzdelávania na všetkých stupňoch škôl. Tú určujú dva základné piliere: učitelia a obsahová reforma vzdelávania.

Predpokladom zvýšenia kvality a motivácie učiteľov je zlepšenie postavenia učiteľa v spoločnosti, skokový nárast ich platov, no aj kvalitná príprava na pedagogických fakultách, kontinuálne vzdelávanie, metodická podpora či mentoring. Nevyhnutnosťou je kurikulárna reforma zameriavajúca sa na kognitívne a sociálne zručnosti potrebné pre 21. storočie a digitálnu výučbu. Výraznou slabinou slovenského vzdelávacieho systému je nedostatočná inklúzia už od predškolského vzdelávania, najmä vo vylúčených komunitách. Riešením je najmä prístup k ranej starostlivosti, k predprimárnemu vzdelávaniu a posilnenie podporných tímov. Hlavným cieľom Slovenska je priblížiť sa do roku 2030 vo výsledkoch PISA testovania k priemeru OECD. Pokrok v inklúzii bude meraný podielom detí v predškolskom vzdelávaní, ktorý dosiahne priemer EÚ, a v nízkom podiele žiakov končiacich školskú dochádzku predčasne. Tri najlepšie vysoké školy sa dostanú na úroveň najlepších škôl v krajinách V3, z toho jedna do TOP 500. Účasť dospelých na vzdelávaní sa zvýši aspoň na úroveň mediánu v EÚ.

Zdroj a celý materiál: https://www.mfsr.sk/files/archiv/8/MaUS_NIRP2.pdf?fbclid=IwAR2uaNW1OlGqcYqTWrRShu-JRMkOa76JwA8xjLuaPrnt-hPhIQ-JLcOsDgs


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov