Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národný inštitút vzdelávania a mládeže má nového generálneho riaditeľa

Kategória: Aktuality

S účinnosťou od 1. marca 2024 sa novým generálnym riaditeľom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže stal PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

V oblasti regionálneho školstva pôsobí od roku 2000. Najprv na pozícii vedúceho vychovávateľa, neskôr učiteľa a následne riaditeľa základnej školy. V rokoch 2016- 2021 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na FF UKF v Nitre a mal na starosti aj atestačné konanie. Bol členom viacerých poradných orgánov ministerstva školstva a členom ústredných predmetových komisií pre slovenský jazyk a literatúru a občiansku náuku. Spolupracuje so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu ako hodnotiteľ prihlášok projektu Erasmus, recenzuje učebné texty. Je zakladateľom celoštátnej literárnej, výtvarnej a elektronickej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Bol predsedom Správnej rady Trnavskej univerzity.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/generalnym-riaditelom-nivam-je-od-1-marca-2024-martin-bodis/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov