Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národní kontrolóri upozornili na nedostatočnú vnútornú kontrolu

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Princíp jeden krát a dosť pri komunikácii občana so štátnymi či verejnými inštitúciami stále nefunguje a odstraňovanie byrokratických prekážok s využívaním informačných systémov je nedostatočné.

Prezidentka SR, predseda parlamentu i vlády dostali taktiež závery z preverenia účinnosti vnútorného kontrolného systému na ministerstve školstva, pričom jeho súčasťou je aj inštitút hlavného kontrolóra športu. Rezort školstva je jednou z najväčších rozpočtových kapitol a jeho rozpočet sa pohybuje na úrovni 1,6 mld. eur pričom viac ako sto miliónov smerovalo do podpory športu. Kontrolóri upozorňujú ústavných činiteľov, že kontrolné kapacity ministerstva sú vzhľadom na objem verejných financií značne poddimenzované. Odbor, ktorý zodpovedá za kontrolu výdavkov na vzdelávanie, vedu, výskum a šport má iba 11 zamestnancov. Posilnenie týchto kapacít je z pohľadu kontrolného úradu základným predpokladom aj pre to, aby sa minimalizovali riziká netransparentnej dotačnej politiky podpory športu.

NKÚ na základe kontrolných zistení odporúča poslancom Národnej rady SR, aby zaviazali ministra školstva pripraviť novelu zákona o športe. Novelou by sa mal okrem iného zrušiť hlavný kontrolór športu, keďže rozsah jeho pôsobnosti a kompetencií vyvoláva riziká subjektívneho, netransparentného rozhodovania a jeho zriadenie prinieslo neštandardný prvok do systému kontroly v slovenskej verejnej správy.

Zdroj a celé znenie aktuality: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/narodni-kontrolori-upozornili-na-nedostatocnu-vnutornu-kontrolu-i-pretrvavajucu-papierovu-byrokraciu

 

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov