Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (Priortiy 2024)

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch zapojilo aj roku 2023 deti do tvorby strategického materiálu. Zaujímali sa prevažne o názor detí na otázky ohľadom duševného zdravia, diskriminácie a nahlasovania či vyhľadania pomoci. Participácia detí sa konala na štyroch miestach na Slovensku: Vranov nad Topľou, Michalovce, Banská Bystrica a Senica. Celkovo sa zapojilo 114 detí a 49 dospelých. Ich návrhy a myšlienky budú implementované do rozpracovania úloh týkajúcich sa duševného zdravia, diskriminácie a nahlasovania násilia.

Deti majú potrebu blízkej osoby, psychológa na každej škole, dostupnejšiu psychologickú pomoc a aby sa neodsudzovali za to, že takúto psychologickú pomoc vyhľadajú. Chýbala im pozornosť od dospelých, vypočutie, pochopenie, prijatie, láska, starostlivosť, pochvala za snahu. Zlepšenie by mohlo nastať vytvorením relaxačnej miestnosti v škole, poskytnutie farieb na vymaľovanie spoločných priestorov podľa návrhov študentov.

Citlivo vnímajú aj diskrimináciu, vedia ju pomenovať a rozlíšiť, nenávistné prejavy vidia najmä zo strany starších, ktorým musia pripomínať ako byť tolerantnejšími. Medzi konkrétne problémy zaradili absenciu bezbariérového prístupu v školách, škatuľkovanie na základe známok. Je pre nich ťažké nájsť osobu, ktorej by sa mohli zdôveriť. Najčastejšie sú týmito osobami rovesníci, obľúbený pedagóg a menej často aj rodič.

Ak by bolo potrebné rozprávať sa o citlivých veciach na polícii či úrade, uvítali by, ak by sa im úradník či policajt predstavili a povedali, čo sa bude diať. Kládli dôraz na príjemné prostredie, ochotný a nápomocný personál a prítomnosť blízkej osoby počas celého procesu. Chceli by mať prístup k informáciám, ako bude všetko prebiehať a čo ich čaká, chceli minimalizovať počet osôb, s ktorými to musia riešiť a mať možnosť výberu policajta, úradníka, s ktorým sa budú rozprávať. /redakčne krátené/

Zdroj a celé znenie správy: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/deti-podielaju-veciach-verejnych.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov