Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národná linka na podporu duševného zdravia pokračuje do konca septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorá bola spustená v júli 2021, bude naďalej k dispozícii pre každého, kto potrebuje pomoc odborníkov so svojimi psychickými problémami. Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo o jej prevádzkovaní do konca septembra 2023.

Národná linka na podporu duševného zdravia funguje:

  • pracovných dňoch od 14.00 do 22.00 hod. a
  • počas víkendov a sviatočných dní od 10.00 do 18.00 hod. 
Volať môže každý, kto potrebuje rady a usmernenia od skúseného psychológa.
 

Číslo Národnej linky na podporu duševného zdravia je 0800 193 193.

Ľuďom, ktorí potrebujú pomoc pri riešení rôznych problémov a životných situácií, poskytuje služby 24 odborníkov. Od marca 2022 je v dôsledku konfliktu na Ukrajine poskytovaná pomoc aj v ukrajinskom jazyku. Poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečuje 14 odborníkov, na ukrajinskej linke 9 odborníkov a okrem toho pôsobí aj jeden supervízor. 

Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa občania obracajú na odborníkov, sú, napríklad, panické ataky, osamelosť, neistota, zdravotné problémy, ktoré klienti ťažko zvládajú, úzkosti a depresie, ale ide aj o získavanie  informácií o psychických poruchách kvôli trpiacim príbuzným. Ľudia zápasia aj s ťažkosťami so začlenením sa do spoločnosti, nepochopením zo strany okolia, syndrómom vyhorenia, vzťahovými problémami v rodinách, konfliktami či prípadnými samovražednými sklonmi. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-linka-dusevne-zdravie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov