Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti nadobudne účinnosť 1. septembra 2019. 

Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z. z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje rozsah jednej hodiny priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca školy a školského zariadenia, ktorým je škola zaradená do sústavy škôl podľa § 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), školské výchovné zariadenie a špeciálne výchovné zariadenie v súlade s § 112 ods. 1 písm. a) a b) školského zákona, upravuje aj týždenný rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť pri poskytovaní výchovy a vzdelávania (ďalej len „základný úväzok“), ako aj podrobností súvisiace so základným úväzkom.

Zdroj: www.noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov