Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nariadenie o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach je v medzirezortnom pripomienkovaní.

Návrh upravuje zoznam poľnohospodárskych výrobkov podľa prílohy I k Zmluve o fungovaní EÚ v sektore ovocia a zeleniny, definuje podmienky poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov a znížuje maximálny obsahu pridaného cukru alebo medu v mliečnych výrobkoch kategórie C) a D) zo 7 % na 6 %. Mení sa termín na podávanie žiadostí o schválenie poskytovania pomoci na dodávanie školského ovocia a zeleniny žiakom, na dodávanie alebo distribúciu školských mliečnych výrobkov žiakom, na sprievodné opatrenia alebo na propagáciu školského programu z pôvodného termínu do 31. marca na termín do 31. januára kalendárneho roka, v ktorom sa začína školský rok. Vylučuje sa možnosť poskytovať pomoc na dodávanie alebo distribúciu takého mliečneho výrobku žiakom, ktorý je v rámci školského programu dodávaný alebo distribuovaný spolu s ďalšou potravinou.

Podľa Stratégie Slovenskej republiky pre realizáciu školského programu na školské roky 2017/2018 – 2022/2023, kde sa uvádza, že v priebehu školských rokov sa v zmysle odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej komisie, vnútroštátnych strategických materiálov (napr. Akčný plán prevencie obezity na roky 2015 - 2025) a ďalších vedeckých poznatkov bude progresívne znižovať maximálny obsah pridaného cukru v mliečnych výrobkoch takto: 2017/18 – 2018/19: =< 7 %, 2019/20 – 2020/21: =< 6 %, 2021/22 – 2022/23: =< 5 %. Aktualizuje sa spôsob určovania maximálnej výšky pomoci na dodávanie alebo distribúciu školských mliečnych výrobkov žiakom, na dodávanie školského ovocia a zeleniny žiakom, na školské sprievodné opatrenia alebo na školské propagačné opatrenia v príslušnom školskom roku, ktorý zohľadňuje princíp prideľovania maximálnej výšky pomoci na školské sprievodné opatrenia na počet žiakov, pre ktorých sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov