Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - medzirezortné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je v medzirezortnom pripomienkovaní.

V zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní sa zmluvné strany v rámci kolektívneho vyjednávania dohodli na obsahu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na rok 2022. Podľa kolektívnej zmluvy sa pre rok 2022 základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýši o 3 % od 1. júla 2022.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa rovnako zvýšia od 1. júla 2022 o 3 %.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: https://www.aspi.sk/products/lawText/lp/3605


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov