Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Na Slovensku odštartoval nový medzinárodný projekt inkluzívneho vzdelávania INSCHOOL

Kategória: Aktuality

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa v pondelok 14. mája 2018 uskutočnilo v Hornom Smokovci úvodné stretnutie medzinárodného projektu Inkluzívne vzdelávanie: Prinášame zmenu pre rómske deti“ – INSCHOOL. 

Realizátorom projektu je Rada Európy spolu s Európskou komisiou v rámci medzinárodného kontextu krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Partnerom projektu na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a trvanie 1. fázy projektu je naplánované na máj 2018 – január 2019 s pravdepodobným predĺžením a rozšírením projektu.

Cieľom projektu je zvýšiť sociálne začlenenie Rómov prostredníctvom podpory inkluzívneho vzdelávania vo vybraných 7 školách na Slovensku.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/na-slovensku-odstartoval-novy-medzinarodny-projekt-inkluzivneho-vzdelavania-inschool/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov