Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

MŠVVaŠ SR poskytlo finančné prostriedky štátnym CPP na financovanie pedagogických asistentov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo formou príspevku na špecifiká finančné prostriedky štátnym centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré sa od 1. januára 2023 transformujú na centrá poradenstva a prevencie, na financovanie pracovných miest pedagogických asistentov v školskom roku 2022/2023.

Finančné prostriedky z mechanizmu POO sú účelovo určené na úhradu osobných výdavkov pedagogického asistenta za obdobie od 1. 12. 2022 do 31. 8. 2023.

Finančné prostriedky sú poskytnuté v 2 platbách:

  1. Pre rok 2022 na obdobie od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 - CPP po vyplatení osobných výdavkov za mesiac december 2022 vykoná v januári 2023 vyúčtovanie finančných za platbu z roku 2022 a prevedie nevyčerpané prostriedky na depozitný účet RÚŠS v lehote do 25. 1. 2023. RÚŠS vykoná vyúčtovanie za svoje CPP a nevyčerpané prostriedky prevedie na príjmový účet MŠVVaŠ SR v lehote do 30. 1. 2023.

  1. Pre rok 2023 na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 - CPP po vyplatení osobných výdavkov za mesiac august 2023 vykoná vyúčtovanie finančných za platbu z roku 2023 v lehote do 20. 9. 2023. RÚŠS vykoná vyúčtovanie za svoje CPP a požiada MŠVVaŠ SR o úpravu rozpočtu – zníženie limitu výdavkov, v lehote do 27. 9. 2023.

Forma a spôsob vyúčtovania finančných prostriedkov z POO bude ministerstvom školstva oznámená prijímateľom príspevku včas a to pred termínom, určeným na vyúčtovanie. Údaje o vyčerpaných finančných prostriedkoch z POO sa v priebehu roka povinne uvádzajú do výkazu Škol 1-04, v ktorom bol doplnený nový riadok o čerpaní FP z POO.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/pedagogicky-asistent-v-cpp-zdroj-1p01/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov