Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

MPC ponúka učiteľom nové formy metodickej pomoci pri dištančnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre PZ a OZ škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

Podpora sieťovania vytvorením organizovaného virtuálneho miesta asynchrónnych online diskusií, na ktorom sú zhromaždené a zobrazené príspevky umiestnené na internet používateľmi v rámci vzájomnej asynchrónnej textovej diskusie medzi online spojenými účastníkmi fóra. Diskusia je vedená podpornou pracovnou skupinou učiteľov profesijného rozvoja (UPR).

Viac tu: https://mpc-edu.sk/ucitelske-fora?fbclid=IwAR2c5Eh9nWvb5aoNxwB_xsHuvNGFIMRLZ7TjO6sCR_me9Gxhp00_FMarVko


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov