Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

MP pre komisionálne skúšky z predmetu SJL pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou mimo územia SR

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav zverejnil metodický pokyn pre redukciu požadovaných výkonov vzdelávacích štandardov predmetu slovenský jazyk a literatúra, ktorý môžu využiť základné školy pri stanovení rozsahu komisionálnych skúšok pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia Slovenskej republiky.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/metodiky/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov