Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Možnosti zapojenia stredoškolských učiteľov fyziky do CERN v roku 2019

Kategória: Aktuality

CERN ponúka dva 2-týždenné medzinárodné programy pre učiteľov: Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov The International High School Teacher (HST) Programme  a Medzinárodný program Týždne učiteľov the International Teacher Weeks (ITW) Programme.

Oba programy sú v anglickom jazyku a sú otvorené pre aktívnych učiteľov fyziky z celého sveta.

Cieľom medzinárodných programov pre učiteľov CERN je podporovať profesijný rozvoj učiteľov v oblasti časticovej fyziky, podporovať výučbu časticovej fyziky na stredných školách, zabezpečiť výmenu znalostí a skúseností medzi učiteľmi rôznych národností, iniciovať aktivity súvisiace s popularizáciou fyziky v triede a mimo triedy, pomáhať CERN zakladať užšie kontakty so školami na celom svete.

V roku 2019 sa Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov The International High School Teacher Programme (HST) 2019 uskutoční v dňoch 7. – 20. júla 2019 a Medzinárodný program Týždne učiteľov the International Teacher Weeks Programme (ITW) 2019 v dňoch  4. – 17. augusta 2019.

Náklady spojené s účasťou na oboch programoch (cestovné náklady aj pobytové náklady počas trvania programu) hradí CERN. Učitelia môžu získať bližšie informácie o programoch cez webovú stránku CERN cern.ch/teachers. Prihlásiť sa je možné priamo cez link CERN cern.ch/teachers do nedele 13. januára 2019. 

Zdroj: http://www.minedu.sk/moznosti-zapojenia-stredoskolskych-ucitelov-fyziky-do-cern-v-roku-2019/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov