Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Možnosti hodnotenia jednotlivých častí absolventskej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci svojich kompetencií pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ ako pomôcku pre riaditeľov škôl Možnosti hodnotenia absolventskej skúšky v školskom roku 2019/2020.

 

 

 

Ide  o príklady, resp. možnosti ako postupovať pri získaní aritmetického priemeru jednotlivých častí AS.

Jednotlivé časti absolventskej skúšky (ďalej len „AS“) v stredných odborných školách sa realizujú na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Viac tu: https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/04/Navrh-SIOV_klasifikacia_absolventska-_FINAL_4.pdf

 

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov