Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Možnosť zvýšenia výmery dovolenky v kolektívnej zmluve

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uvádza názor k možnosti zvýšenia výmery dovolenky v kolektívnej zmluve. 

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a v podnikovej kolektívnej zmluve je možné zvýšiť výmeru dovolenky nad rozsah, ktorý ustanovuje § 103 Zákonníka práce pre ktorúkoľvek kategóriu zamestnancov na ktorých sa vzťahuje § 103 Zákonníka práce.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nemôže určiť najvyššiu prípustnú výmeru dovolenky, lebo by to bolo v rozpore s Ústavou SR, ktorá garantuje právo na kolektívne vyjednávanie a v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

Jediný právny predpis, ktorý upravuje rozsah dovolenky je § 103 Zákonníka práce  a ten rozsah upravuje ako najnižší.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa teda nemôže zmeniť ustanovenie § 103 Zákonníka práce  tak, že obmedzí zvýšenie výmeru dovolenky. Predpis nižšej právnej sily nesmie odporovať zákonu, bol by v rozpore s ním a teda by nebolo takéto ustanovenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 4 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní platné.

Zdroj: https://bit.ly/2RlxtbQ


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov