Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Monitoring NÚCEM - Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania realizoval monitoring dopadu dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí a zručností deviatakov.

Cieľom monitoringu bolo prostredníctvom dotazníka zmapovať názory a skúsenosti žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v súvislosti s dištančnou formou vzdelávania v tomto školskom roku, ktorá prebiehala prevažne online formou. Monitoring prebiehal elektronickou formou prostredníctvom portálu EduPage v termíne od 31. mája 2021 do 11. júna 2021 na vybranej vzorke žiakov a škôl. Reprezentatívnu vzorku, na ktorej prebiehal monitoring, tvorilo cca 500 škôl. Získané výsledky budú spracované na úrovni celého Slovenska, nebudú slúžiť na hodnotenie alebo porovnávanie žiakov a škôl. Výsledky žiakov ani škôl nebudú zverejňované.

Výstupy monitoringu prinesú dôležité informácie pre rezort školstva – umožnia vyhodnotiť dopady dištančného vzdelávania a poskytnú východiská pre úpravu vzdelávacieho obsahu, ktorý bude dosiahnuteľný pre budúcoročných deviatakov. Zároveň budú pokladom pre kvalitnejšiu prípravu dištančného, hybridného alebo iných foriem vzdelávania.

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021?componentId=1711


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov