Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Monitoring NÚCEM 2021 - Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V období od 31. mája 2021 do 11. júna 2021 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s vybranými školami realizoval monitoring o dištančnom vzdelávaní z pohľadu deviatakov základných škôl a štvrtákov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

Do monitoringu sa zapojilo vyše 12 tisíc žiakov zo 476 škôl. NÚCEM poskytol do 30. júna 2021 každej zapojenej škole výsledky z jednotlivých testov na úrovni žiaka, školy a celkového priemeru reprezentatívnej vzorky, ktoré budú pre každú školu prístupné prostredníctvom platformy EduPage. Testy ani dotazníky, ktoré boli použité pri realizácii monitoringu, nebudú zverejnené, pretože slúžia ako výskumný nástroj, ktorý je súčasťou dlhodobého výskumného zámeru.

Výsledky monitoringu spracované na úrovni celého Slovenska plánuje NÚCEM zverejniť v septembri 2021.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021?componentId=1711


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov