Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Moderné komunikačné nástroje a ich letné nástrahy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Tothová Šimčáková

Vyberáme z archívu časopisu Manažment školy v praxi

Letné mesiace sú synonymom dobrodružstiev, rodinných výletov a pohody. Odísť na pár týždňov z každodenného stereotypu prináša osvieženie a utuženie rodinných vzťahov. Len veľmi ťažko si však vieme predstaviť, že by sme čas voľna strávili bez akéhokoľvek kontaktu s priateľmi či blízkymi. Moderné technológie nám umožňujú zdieľať dojmy či zážitky s kýmkoľvek a kedykoľvek chceme. Verejne sa pochváliť o významné informácie však nemusí byť vždy dobrým nápadom. Je dôležité myslieť na to, aké informácie o sebe zverejňujeme.

Nielen počítač, ale dnes už aj väčšina mobilných telefónov umožňuje prístup na internet a tým k celej škále služieb a informácií. V tomto zmysle sa mobilné telefóny stávajú malými počítačmi a možno ich používať ako bránu alebo „portál“ k materiálom na internete.

Na základe prieskumov, ktoré si nechal vypracovať Orange sa zistilo, že 76 % detí vo veku od 8 do 15 rokov využíva mobilný telefón, pričom sa výrazne posilnila intenzita využívania internetu medzi deťmi. Ruka v ruke s týmto trendom percentuálne narastá obľúbenosť chatu, pričom až pätina detí chatuje s ľuďmi, ktorých nepozná. Človek si na internete môže zmeniť vek, vzhľad, záujmy, povahu a dokonca aj pohlavie. Anonymita, ktorá z takejto komunikácie vyplýva, predstavuje viacero rizík. Ide o zamlčovanie, skresľovanie reality alebo zisťovanie informácií, ktoré môžu byť použité proti druhej strane. Najmä v čase dovoleniek sa vyslovene neodporúča zverejňovať na sociálnych sieťach neprítomnosť vo svojich bydliskách, ani to, kde sa používateľ práve nachádza a ako dlho sa tam zdrží.

Prezídium Policajného zboru odporúča vyhnúť sa zverejňovaniu najmä osobných údajov, informácií zo súkromného života, či fotografií s citlivým obsahom, ktoré by mohli byť zneužité.

Rodičia do veľkej miery (hlavne mladším deťom) profily kontrolujú alebo ich úplne spravujú. Mladšie deti používajú sociálne siete najmä na hranie hier a sledovanie rôznych vtipných obrázkov či videí. V staršom veku (nad 12 rokov) si deti buď založia nový vlastný účet, kam rodičia nemajú prístup, alebo si ho začnú spravovať výhradne samy. Vo všeobecnosti platí, že čím viac sa profil a jeho súčasti stávajú osobnejšími, tým viac si deti strážia svoje súkromie pred rodičmi. Majú chuť rozšíriť si svoje okruhy o neznámych ľudí, a tak ich zvedavosť vedie k neznámym a virtuálnym kontaktom cez internet. Najkritickejším vekom sú v tejto súvislosti deti a mladí ľudia, ktorí majú dojem, že sa už v realite nestratia a vedia si poradiť. Stávajú sa tak ľahšie obeťami manipulácie. Hovoríme o staršom školskom veku od 12-15 rokov, čo nám dokazuje prax. Zistenie, že sa človek stal obeťou manipulátora, prináša prekvapenie a sklamanie. Je však aj zdrojom uvedomenia, že realita je iná ako sa prezentuje na internete.

Súkromie si treba chrániť

Cudziemu človeku na ulici nehovoríme podrobnosti zo svojho života, pretože prirodzene pociťujeme bariéru. Je však zarážajúce, čo všetko vieme odhaliť o sebe sediac za počítačom. Akoby sme si neuvedomovali riziká, ktoré z takéhoto neuváženého správania môžu vyplývať.

Odborníci zistili, že existujú rozdiely v spôsobe sebaprezentácie medzi pohlaviami. Dievčatá na webe rady zverejňujú svoje fotky. Chlapci nemajú problém uvádzať svoje osobné údaje. Dieťa a mladý človek ako používateľ internetu si nie vždy uvedomuje, že materiál, ktorý zverejňuje na svojich stránkach, si môže prehliadať ktokoľvek, kto vlastní počítač. Preto je veľmi dôležité s deťmi otvorene hovoriť o rizikách neuváženého používania internetu. Vysvetliť im, že nie všetko na internete, musí byť pravda. Upozorniť ich, aby sa vyhýbali komunikácii s cudzou osobou, ktorej totožnosť si nemôžu overiť. Povedať dieťaťu, že ak mu niekto pošle nevhodnú súkromnú správu, malo by to oznámiť. Takúto osobu možno vypátrať a ochrániť tak ďalších rovesníkov.

Kampaň e-deti pokračuje aj v letných mesiacoch

Anonymita, ktorú poskytuje virtuálny svet a komunikácia cez internet, najmä sociálne siete, chaty a virtuálne hry, umožňuje ľuďom klamať a zámerne zavádzať. Orange, ako spoločensky zodpovedný operátor o nástrahách nielen hovorí, ale na ich odstraňovaní aj aktívne pracuje. Prostredníctvom aktivít kampane e-deti pomáha deťom, rodičom, ale aj učiteľom v školách predchádzať rizikám.

Kampaň e-deti pokračuje aj po tom, ako sa zatvoria brány škôl. V lete na deti čaká Orange Camp, kde si užijú nielen zábavu, no dozvedia sa aj množstvo užitočných informácií a naučia sa, ako správne využívať moderné komunikačné technológie. S odbornými lektormi budú diskutovať na témy ako kyberšikana či hrozba anonymity.

Aj v lete s mobilom a internetom bezpečne

Internet a mobil sú už bežnou súčasťou života detí, ktoré sa s pribúdajúcim vekom dostávajú stále častejšie do styku s rôznymi nástrojmi ohrozenia. Účinnou prevenciou je najmä informovanosť.

Čím viac detí o nástrahách vie a čím viac sa o problematike hovorí, tým je väčšia pravdepodobnosť, že dokážu realisticky odhadnúť, čo pre nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo a čo nie.

Moderné technológie sú realitou našej doby a prinášajú množstvo pozitív. Vedieť ich vhodne využívať je našou výhodou.

5 rád pre rodičov a pedagógov ako deti skamarátiť s internetom bezpečne

  1. Nezakazujte deťom tráviť čas na internete.
  2. Poučte ich o nástrahách, s ktorými môžu prísť do kontaktu pri používaní internetu.
  3. Nastavte si „pravidlá hry“ a používajte internet spolu s dieťaťom – ukážte mu, že na ňom nájde veľa zaujímavého, poučného aj zábavného.
  4. Uzavrite dohodu, že cez internet nebude nikde zverejňovať svoje osobné údaje bez vášho vedomia.
  5. Zaujímajte sa o to, čo na internete dieťa robí a zvoľte vhodný spôsob ako ho chrániť pred nevhodným obsahom, napr. bezpečnostným filtrom.

Zdroj: Manažment školy v praxi č. 7/2013


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov