Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Mladý záchranár - voliteľný predmet

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav s Rescue team Slovakia zaktualizoval učebné osnovy voliteľného predmetu pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Učebné osnovy sú k dispozícii na webstránke Metodického portálu ŠPÚ.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk