Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo poskytovanie dotácie na stravu

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácie na stravu). Školy budú môcť získať mimoriadny doplatok dotácie aj spätne. Dôvodom je nárast počtu oprávnených detí pre poskytovanie dotácie na stravu v súvislosti s krízovou situáciou pre vojenský konflikt na Ukrajine. Vláda návrh nariadenia rezortu práce schválila.

Možnosti a postupy poskytovania mimoriadneho doplatku dotácie na stravu sa upravujú z dôvodu nárastu počtu oprávnených detí pre poskytovanie dotácie na stravu (sú to deti, ktorým sa poskytuje dočasné útočisko, deti, ktoré v súvislosti s krízovou situáciou sú žiadateľmi o azyl alebo doplnkovú ochranu alebo deti, ktoré získali prechodný pobyt). Tieto deti neboli zahrnuté v poskytnutom preddavku na financovanie dotácie na stravu na obdobie do 31. augusta. 

Súčasný právny stav umožňoval žiadateľom vynaložené prostriedky na stravovanie počas preddavkového obdobia zohľadniť až v rámci zúčtovania dotácie na stravu. Návrh umožnil poskytnúť mimoriadny doplatok dotácie aj spätne za obdobie od 1. marca 2022, odkedy boli prvé deti začlenené do vyučovania.

Doplatok dotácie sa poskytne odo dňa kedy zmena nastala (tzn. odo dňa, kedy dieťa prvýkrát odobralo stravu a zúčastnilo sa vyučovania). Žiadateľ môže predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zoznam detí s osobitnou ochranou v termíne do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci kedy, sú za predchádzajúci mesiac oprávnené pre poskytovanie dotácie na stravu. Deti, ktoré pribudli v mesiaci marec 2022 je možné zahrnúť do zoznamu detí za mesiac apríl a predložiť ho do 10. mája 2022 a doplatok sa na základe predloženého zoznamu poskytne spätne a až do konca preddavkového obdobia, (t. j. do 31. augusta 2022).

Návrh

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/dotacie-stravu-upravujeme-doplatok-dostanu-skoly-aj-spatne.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov