Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ministerstvo povolilo dištančnú formu predmetových olympiád

Kategória: Aktuality Autor/i: olympiady.sk

MŠVVaŠ SR SR dňa 25. 3. 2020 informovalo, že je v platnosti zákaz organizovania súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Netýka sa to súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. 

Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží. 

Slovenská komisia Geografickej olympiády zareagovala na súčasnú situáciu, ktorá v čase uzatvorených škôl neumožňuje realizáciu klasických súťažných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží a pre žiakov stredných škôl zorganizovala v piatok dňa 27. 3. 2020 dištančné krajské kolo Geografickej olympiády pre kat. A, B a Z. Aktuálne sa pripravuje na realizáciu súťažných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží dištančnou formou Olympiáda v informatike a Turnaj mladých fyzikov. 

Zdroj: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov