Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ministerstvo kultúry SR zavádza voľný vstup do expozičných a výstavných priestorov na všetkých pracoviskách rezortných múzeí a galérií

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Návštevníci a návštevníčky môžu využiť bezplatný vstup každú prvú stredu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční v stredu 5. októbra 2022. Bezplatné prvé stredy v mesiaci nahradia doterajšie prvé nedele v mesiaci. Ministerstvo kultúry poskytuje už dlhoročne voľné vstupy do svojich organizácií za účelom zvyšovania návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb verejnosti.

Zmena dní s bezplatným vstupom je iniciatívou samotných múzeí a galérií. Podľa vedení týchto umeleckých inštitúcií je pracovný deň ideálnejšou voľbou než doterajšia nedeľa. Jedným z cieľov tohto kroku je podporiť návštevnosť najmä zo strany študentov, študentiek a školopovinných detí v rámci výučby a vzdelávania.

Inštitúciami zapojenými do spomínanej iniciatívy sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry, resp. organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry s organizačným útvarom alebo zložkou, ktorá je múzeom alebo galériou. Zoznam organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR je zverejnený na webovom sídle ministerstva.

Zdroj: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/ministerstvo-kultury-otvara-dvere-svojich-muzei-a-galerii-kazdu-prvu-stredu-v-mesiaci-sa-do-nich-dostanete-zadarmo/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov