Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ministerka školstva v príhovore POP o prioritách nového školského roka

Kategória: Aktuality

Ministerka školstva Martina Lubyová v príhovore Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2018/2019 opisuje najdôležitejšie priority a pripravované zmeny.

V budúcnom školskom roku by sa mali zrealizovať prvé kroky Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Potrebné reformy, podľa ministerky Lubyovej, je možné uskutočniť v úzkej súčinnosti s ľuďmi z praxe.  Jednou z podmienok dobre pripravených zmien je dostatok kvalifikovaných informácií o silných a slabých stránkach žiakov a vzdelávacieho procesu, medzi ktoré patria aj informácie z externého testovania žiakov základných aj stredných škôl, ktoré do budúcna počítajú aj s meraním pridanej hodnoty. Ministerka za dôležité považuje aj pokračovanie v Testovaní 5, ktoré v spojení s Testovaním 9 a externou časťou maturitnej skúšky prinesú podrobný obraz  o vedomostiach žiakov a kvalite vzdelávania. Medzi priority bude patriť aj zlepšenie situácie s nedosattkom učebníc. Spravodlivejšie zmeny vo financovaní čakajú aj viaceré druhy školských zariadení, najbližšie sa týkajú školských klubov aj poradenských zariadení. Zmenami by mal prejsť aj systém duálneho vzdelávania. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/data/att/13081.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov