Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Minister školstva informoval o otvorení škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva informoval o pravidlách, za akých sa budú otvárať školy už od pondelka 8. februára.

Od pondelka 8. februára budú otvorené materské školy, do škôl sa budú môcť vrátiť žiaci na 1. stupni ZŠ, špeciálne školy končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Otvorené budú tiež základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty (po dvoch týždňoch, škola musí zabezpečiť bývanie po jednom). Deviataci by sa mohli vrátiť v prípade zlepšenia stavu počtu nakazených. 

Testovanie mladších žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia, test nesmie byť starší ako 7 dní. Testy by pritom mali zabezpečiť školy. Ak sa rodič rozhodne, že nepošle svoje dieťa do školy, nebude mať žiadnu výnimku z vychádzania a bude potrebovať negatívny výsledok testu aj na prechádzku v prírode. Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre personál SŠ.

Minister školstva upozorňuje, že pri dištančnom vzdelávaní pôjde skôr o individuálne zadávanie úloh, keďže učitelia sa budú venovať predovšetkým žiakom a študentom v školách. Rodičia, ktorí nepošlú svoje deti navštevujúce spomínané ročníky do škôl, nebudú mať nárok ani na vyplácanie OČR. 

V prípade, že sa objavia pozitívne prípady medzi deťmi alebo pedagógmi, školy sa budú riadiť tzv. školským semaforom.  Budú teda platiť teda rovnaké pravidlá ako platili už na začiatku nového školského roka. Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú mať právo zatvoriť školy v danom regióne v prípade, že sa u nich bude situácia vyvíjať zle.

Upozornenie! Niektoré prílohy manuálu, budú ešte aktualizované po prijatí uznesenia Vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR a pod., ktoré ešte k dispozícii nie je. 

Aktualizovaný Návrat do škôl 

COVID AUTOMAT - Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) - zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Škola/školské zariadenie Forma Prezenčne
prezenčne test zamestnancov a zákonného zástupcu
Špeciálna MŠ prezenčne test zamestnancov a zákonného zástupcu
ZŠ 1. stupeň a 0 prezenčne test zamestnancov a zákonného zástupcu
ZŠ 2. stupeň Dištančne a/alebo možnosť vytvárania 5+1 ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania test zamestnancov a pri prezenčnom 5+1 Test zákonného zástupcu a žiaka
Špeciálna ZŠ(všetky ročníky aj prípravý) prezenčne test zamestnancov a zákonného zástupcu
SŠ vrátane 5 a 6 ročných G posledný ročník – prezenčne,ostatné ročníky - dištančne a/alebo možnosť vytvárania 5+1 ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania test zamestnancov a pri prezenčnom 5+1 Test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) a žiaka
Stredná zdravotnícka škola prezenčne test zamestnancov, Test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) a žiaka
SŠ pre žiakov so ZZ,praktické školy a OŠ prezenčne test zamestnancov a zákonného zástupcu
MŠ alebo ZŠ pri ZZ prezenčne test zamestnancov a zákonného zástupcu
ZUŠ dištančne – skupinová výučba spev, dychové nástroje, prezenčne – individuálna výučba /okrem spevu a dychových nástrojov) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ test zamestnancov a zákonného zástupcu
ŠKD prezenčne test zamestnancov zákonného zástupcu ak nepredložil škole
Školský internát – špeciálne MŠ v prevádzke test zamestnancov
Školský internát – Špeciálne ZŠ v prevádzke test zamestnancov
Školský internát – SŠ pre žiakov so ZZ, praktické školy, OU v prevádzke test zamestnancov
Školský internát SŠ – pre žiakov stredných zdravotníckych škôl v prevádzke – žiaci musia bývať po jednom, zákaz návštevy medzi izbami test zamestnancov
Školský internát SŠ - ostatné uzavretý -
Zariadenia školskéhostravovania pri MS pre MŠ v prevádzke test zamestnancov
Zariadenia školskéhostravovania pri ZŠ pri ZŠ pre ZŠ v prevádzke pre žiakov prezenčného vzdelávania u ostatných cez výdajné okienko test zamestnancov
Zariadenia školského stravovaniapri SŠ pre SŠ v prevádzke pre žiakov prezenčného vzdelávania u ostatných cez výdajné okienko test zamestnancov
Zariadenia školského stravovaniapri špeciálnych MŠ, ZŠ a SŠ pre žiakov so ZZ, praktických školách a OU v prevádzke test zamestnancov
Zariadenia školského stravovania pri internátoch SŠ pre žiakov so ZZ, praktickej školy a OU v prevádzke test zamestnancov
Zariadenia školského stravovania pri internátoch SŠ – pre žiakov stredných zdravotníckych škôl v prevádzke test zamestnancov
Zariadenia školského stravovania pri ostatných internátoch uzavretý -
Jazyková školy dištančne -
CVČ dištančne -
Špeciálne výchovné zariadenia podľa rozhodnutia zriaďovateľa s ohľadom na výkon rozhodnutia súdu test zamestnancov, ostatné podľa rozhodnutia zriaďovateľa
Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prezenčne – len individuálne test zamestnancov, zákonného zástupcu a žiakov veku 2. stupňa ZŠ a starších
Školy v prírode uzavreté -
Letné škôlky a pod. možnosť tak ako v sieťových materských školách podĺa platných uznesení Vlády SR a vyhlášky UVZ SR

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.aktuality.sk/clanok/861767/koronavirus-groehling-predstavil-plan-otvarania-skol/ a https://www.topky.sk/cl/10/2051685/KORONAVIRUS-Grohling-oznamuje-opatovne-otvaranie-skol--Striehnite-na-tieto-podmienky-

Ďalšie informácie:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov