Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Mimoriadne výsledky žiakov - zoznam oblastí pre školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov sa uskutočňuje na základe § 4b, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 23/2017 o súťažiach.

Zoznam oblastí pre školský rok 2021/2022, na základe ktorého bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prideľovať finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v súlade s § 4b, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov - https://www.minedu.sk/data/att/20100.pdf.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk